Kroniek sinds 1945 

 

  

 

04.01.1945       =           1e Bataljon Legergenie wordt opgericht te HEIST aan ZEE

                                   Taalstelsel = FRANS

                                   Engelse benaming = I Army Engineer Battalion (Belgian)

                                   De Compagnie Genie van de Brigade PIRON gaat over naar het 1e  Bataljon Legergenie (B)

 

 

14.02.1945       =           Het Bataljon bevindt zich te KNOKKE

 

 

18.03.1945       =           Het Bataljon krijgt de benaming 1e Bataljon Legergenie “YZER”

                                   (Traditie van het 1e  Bataljon Genie 1914 - 1918)

                                   De 1e  Compagnie draagt de naam “LIBERATION” als herinnering aan de tijd doorgebracht in

                                   GROOT-BRITTANIE met de Brigade PIRON.

                                   Ter beschikking gesteld van de 21e Legergroep - 1e  Britse Legerkorps.

 

 

30.11.1945       =            Bataljon terug ter beschikking gesteld van het Belgische Leger.

 

 

20.01.1946       =            Omgevormd in 1e Bataljon Genie van 1e  Infanterie Divisie.

                                    Later genoemd 1e  Geniebataljon = 1 Genie

 

 

14.02.1946       =             Samenstelling I Genie         =  Staf

                                                                                 DRIE Compagnie Veldgenie    =  I/1, I/2 en I/3

                                                                                 EEN Compagnie Park             =  I/Park

 

 

17.04.1940       =            Verhuis van KNOKKE naar DUITSLAND

                                                  Opdracht = Bewaking van en ontmijning met een DUITSE ontmijningscompagnie

                                                  Kantonnement       BENSBERG    =     Staf Bataljon en I/1

                                                                              AACHEN        =     I/2, I,3 en I/Park   

 

 

01.11.1946       =             Verandering van Frans taalstelsel naar een gemengd taalstelsel.

 

01.01.1947       =             Vanaf nu zullen verschillende herstructureringen zich snel opvolgen.

 

06.08.1947       =             De samenstelling van een veldcompagnie

                                                              Een Staf Compagnie

                                                              DRIE Peloton’s Genie

 

 

31.01.1948       =             Kantonnement = HONNEF

 

 

01.11.1948       =             Het 1e  Geniebataljon wordt de Genie van de 1e  Infanterie Divisie en krijgt de naam 1e Genieregiment.

                                     Samenstelling     =     Comdo

                                                                     Staf en Diensten Compagnie

                                                                     EEN Compagnie veldgenie bestaande uit DRIE Pelotons à  DRIE Sekties

                                                                     EEN Peloton Park

 

 

01.12.1948       =             Reorganisatie tot het Nieuwe Leger van 1948.

                                     Het blijft het 1e Genieregiment voor de 1e  Infanterie Divisie te OSSENDORF.

                                     Traditie = Neemt de tradities over van het 1e  Genieregiment van vòòr 1940 van de 1e Legerdivisie.

 

 

01.09.1949       =             Reorganisatie van het Nieuwe Leger

                                     1e Genieregiment blijft bij de 1e Infanterie Divisie

                                     Samenstelling     =    Comdo

                                                                    Staf en Diensten Compagnie

                                                                    Compagnie Administratie

                                                                    DRIE compagnies veldgenie

                                                                    EEN compagnie Brug en Park

                        

 

09.09.1949       =             Verhuis naar DELLBRUCK

 

 

25.09.1949       =             Overhandiging van het vaandel door de Heer A. DEVEZE, Minister van Landsverdediging,

                                     aan de Korpsoverste LtKol J. MERCIER te JAMBES.

 

 

24.04.1950       =             EEN Compagnie in kantonnement te FUHLINGERSEE

 

 

19.06.1950       =              Nieuwe organisatie, het 1e Genieregiment wordt 1e  Geniebataljon.

 

 

03.08.1950       =              Het bataljon komt terug naar DELLBRUCK na zijn verblijf te LUIK in het kader van de opdracht

                                      van handhaving van de orde.

 

 

12.03.1951       =              Het bataljon wordt versterkt met een bijkomende Compagnie veldgenie

                                                  Taalstelsel         =    NEDERLANDS

                                                  Samenstelling     =    Comdo

                                                                                 VIER Compagnies veldgenie

                                                                                 Compagnie Administratie en Techniek

 

  

17.05.1951       =               Het bataljon ondergaat een volgende herstructurering

                                                  Samenstelling     =     Comdo

                                                                                  VIER Campagnie veldgenie

                                                                                  Compagnie Staf en Diensten

                                                                                  Medisch Detachement

 

 

01.09.1957       =               Alvorens te veranderen van garnizoen zal het bataljon nogmaals een herstructurering ondergaan.

                                       De benaming veldgenie wordt vervangen door gevechtsgenie

                                                  Samenstelling      =    Comdo

                                                                                  Compagnie Staf en Diensten

                                                                                  DRIE Compagnies Gevechtsgenie

                                                                                  Medisch Detachement

 

                         

01.03.1957       =               Het 1e Geniebataljon krijgt WESTHOVEN als nieuwe garnizoen.

 

 

01.03.1960       =               Het 1e Geniebataljon verlaat de 1e Infanterie Divisie en gaat over naar de 16 Divisie.

                                       De Korpsoverste van 1 Genie wordt de Commandant Genie van de 16 Divisie (CGn/16 Div.)

 

 

01.08.1960       =               Uit het 1 Geniebataljon onstaan de  volgende onafhankelijke Compagnies Gevechtsgenie

                                                  14 Compagnie Genie, 16 Compagnie Genie en 15 Compagnie Genie.

                                                  1 Compagnie wordt  14 Compagnie Genie               (N)

                                                  3 Compagnie wordt 16 Compagnie Genie                (N)

                                                  Vorming van de 15 Compagnie Genie                     (F)

                                                  De 14 Compagnie Genie wordt toegewezen aan de 4 Infanterie groepering

                                                  De 16 Compagnie Genie wordt toegewezen aan de 16 Infanterie groepering

                                                  De 15 Compagnie Genie wordt toegewezen aan de 17 Pantser groepering

                                        Tijdens de opstelling van de onafhankelijke Compagnie Gevechtsgenie beschikt het bataljon slechts over

                                        EEN Compagnie gevechtsgenie op vredesvoet. Op oorlogsvoet kan het bataljon beschikken over DRIE

                                        Compagnies Gevechtsgenie.

 

 

01.01.1962 tot 20.01.1969 =  In deze periode volgen verschillende herstructureringen elkaar op.

 

 

20.01.1969       =                Het 1e Geniebataljon verlaat de 16 Divisie en gaat over naar het 1e  Belgische Korps.

                                        Het vormt samen met het 3 Genie en 6 Genie de genietroepen van het 1 (BE) Korps.

 

 

30.06.92           =                Herstructurering in het kader van BEAR 97.

                                                  Samenstelling     =            Comdo

                                                                                         Compagnie Staf en Diensten

                                                                                         TWEE Compagnies Gevechtgenie

                                                                                         EEN Compagnie Steun elementen (Sp)

                                                                                         EEN Compagnie Uitrusting (Eqt)

 

 

30.06.1994       =                 Herstructurering in het kader van REFORBEL

                                         Ontbinding van 1e Geniebataljon

                                         Oprichting van 1e  Compagnie Genie, onafhankelijke Comapgnie gevechtsgenie van

                                         de 17 Gemechaniseerde Brigade.

                                         Deze 1e Compagnie Genie neemt de tradities over van haar moederbataljon het 1e Geniebataljon.

 

                                         Opmerking   =  23.06.1994            

                                                                Aankomstceremonie met het vaandel in de schoot van de 17 Gemechaniseerde Brigade.

 

 

April 2002       =                 1 Genie ontbonden als onafhankelijke Genie Compagnie

                                         1 Compagnie Gevechtsgenie maakt deel uit van het 11 Geniebataljon.