Algemeen Organigram Materiaal Personeel Foto' s Bevelvoering Home

 

De onderstaande foto' s geven een idee van de activiteiten en gebeurtenissen in het bataljon.

Enkel foto's die voldoen aan de reglementering inzake militaire veiligheid worden gepubliceerd.

Wie in het bezit is van interessante foto' s kan steeds contact opnemen via pclaeys@scarlet.be

 

Snelmenu foto' s

 

1949

1949

 

 

1950

1950

 

 

1950

 

 

1950

1950

 

 

1951

 

 

1951

1951

 

 

1951

1951

 

 

1951

 

 

1951

1951

 

 

1952

1952

 

 

1954

1954

 

 

1954

1954

 

 

1954

1954

 

 

1954

1954

 

 

1956

1956

 

 

1962 : Zeewijding Heist

1962

 

 

Wie herkent zich ?

1964 : OOffr 1 Genie , 15 Cie Genie en 16 Cie Genie

 

 

1966

1966

 

 

Niedereimer Ruhr

1966 : Niedereimer Ruhr

 

 

1966 maneuverschade te OLPE

1966 : maneuverschade te Olpe

 

 

1966 : Steel Treadway

1966 : Steel treadway

 

 

Dag van de Genie , september 1967

Dag van de Genie , september 1967

 

 

Dag van de Genie , september 1967

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1967

 

 

1968

 

 

 

 

1968 : Volleybalploeg

 

 

Verkenning BENOTO-putten langs de DDR-grens.

Oberst Mindel , Hauptman Riehl , Lt Declercq , Lt Bormans, Marcel Thevissen , Bob Van Daele en 4 (GE) Chauff

 

 

 

 

 

 

1969

1969

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1982 : bezoek kinderen Knokke-Heist

 

 

1979

 

1979 : afscheid RSM

 

 

Deelnemers Hauterat

1980 : deelnemers Hauterat

 

 

1980 : Afscheid Adjudant CAPOEN

 

 

 

 

 

 

1984

 

 

 

 

 

 

Bloemenhulde aan monument

 

 

Vaandel

 

 

Eedaflegging

 

 

 

 

 

 

 

Eedaflegging

 

 

Onderofficieren 1988

 

 

Onderofficieren 1989

 

 

1 Geniebataljon 25 jarig bestaan

 

 

 

 

 

1993 : laatste officiële parade

 

 

1993 : Vaandel met escorte

 

 

1993 : Onderofficierenkorps

 

 

1994 : ontvangst " Fahnenband " voor alle eenheden die in BSD gelegerd waren.

 

 

1994 : Drill

 

 

 

Bedankt aan allen die één of meerdere foto' s uitgeleend of digitaal bezorgd hebben.

Wie nog over interessante foto' s beschikt, mag zich steeds melden.