Brussels bridge

 

een stukje ooggetuigeverslag

 

 

Het verhaal van de "Brussels bridge" is zeker de moeite waard om verteld te worden.

We geven het woord aan de constructeur ervan: Pierre Lefèvre.

 

Met een peloton geniesoldaten, in mei 1944 speciaal opgeleid te Weymouth voor de constructie van de "Bailey ponton Bridges", en het door het 8e Britse Korps aangevoerd materiaal, vatten Pierre Lefèvre en Jean Bastogne dat "kunstwerk" aan.

De uitvoerders van het werk waren op 24 september om tien uur ingelicht en het werk was gereed de volgende dag 25 september om kwart over acht. Duizenden voertuigen van het 21e Legerkorps hebben, op weg naar de zege, van die verplichte oversteekplaats gebruik gemaakt.

 

Pierre Lefèvre vertelt de details van deze wonderbaarlijke onderneming. "De 22e september 1944 heb ik door middel van een verkenningstocht de vernielde bruggen van Bocholt en van Bree over het kanaal Maastricht - 's Hertogenbosch geïnspecteerd".

In mijn rapport stelde ik voor te Bree de constructie aan te vatten van een Bailey T.S. brug - klasse 40 tot 110 voet lang. Dat zou ongeveer 40 ton materiaal vergen. De klasse 40-brug kan het gewicht van zware pantserwagens dragen, zonder dat ze op laadwagens geplaatst zijn. De pantserwagens mogen er dus gewoonweg over rijden.

 

De Geniecompagnie van de 1e Brigade bestond maar uit één peloton geniesoldaten, daar waar het er normaal drie moesten zijn.

Te Bree was de situatie om te bouwen veel gunstiger. De brug van weg nr. 19 was in 1940 vernietigd en tijdens de bezetting vervangen door een voorlopige brug. De brug steunde aan de kant van Bree op een houten pijler en was nog ondersteund door palen geslagen in de bedding van het kanaal. Bij hun aftocht hadden de Duitsers de grote doorgang laten springen. De pijlers van de kleine doorgang van ongeveer 14 meter waren onbeschadigd.

 

De 24e september in de morgen ontvingen wij het bevel van de geniecommandant van het 8e Britse Korps om te Bree de voorgestelde brug te construeren: men vertelde ons ook dat het materiaal onderweg was.

10.50 uur: Wij zijn ter plaatse.

Ik belast onmmiddellijk Onderluitenant Jean Bastogne met enkele voorbereidende werken: het opruimen van de beide bermen en vooral aan de andere kant, het losmaken met springstof van de stalen balken die wel een grote hinderpaal zouden zijn bij het werpen van de nieuwe brug.

Wij gaan verder met topografische opmetingen die mij moeten in staat stellen de steunpunten en de rol voor het plaatsen van de nieuwe Bailey-brug te construeren. De verschillende nieuwe steunpunten worden aan beide zijden op dezelfde hoogte aangebracht.

Rond 11.30 uur arriveren de eerste vrachtwagens met het materiaal. Geholpen door een afdeling van de 2e gemotoriseerde eenheid, gaan we in de druipende regen verder met het uitladen van de vrachtwagens en het organiseren van de werf. Van zodra het voornaamste materiaal afgeladen is, begint een ploeg de steunpunten van de brug te plaatsen en de rol te monteren.

Om 17.30 uur zijn de zeventien vrachtwagens met het materiaal leeg, alles is op zijn plaats en de voorbereidende werken zijn voorbij. Het regent pijpestelen.

Het is 18.00 uur wanneer ik de manschappen verzamel: vier secties van onze kleine geniecompagnie, met versterking van een sectie van de Britse R.E.: in totaal ongeveer 50 manschappen.

Ik ga verder met de taakverdeling:

De linkerhoofdbalk: 1e sergeant Leunis met de 1e en 2e sectie;

De rechterhoofdbalk: sergeant Bergiers met de 3e en 4e sectie;

Het midden van de brug: sectie van de R.E.'s.

Voor de coördiantie van het werk: 1e sergeant-majoor Loos en ikzelf.

Om 18.10 uur beginnen de constructiewerken. Wanneer de nacht valt, ontvangen wij het bezoek van kolonel PIRON die vergezeld is van een aalmoezenier.

De kolonel vraagt me wanneer ik denk dat het werk af zal zijn. Ik beloof de brug voor 's anderendaags, 9 uur, bruikbaar te maken.

Het weer blijft bar slecht, het is koud.

De aalmoezenier deelt peperkoek uit en kondigt ons warme wijn aan. De wijn komt 's anderendaags aan … koud … nadat de werken beëindigd zijn: we hebben hem toch maar gedronken.

Het is nu 21.35 uur, we zijn goed gevorderd. Ik heb de zekerheid dat de timing gerespecteerd zal blijven. Ik besluit de werken te stoppen, zodat ik het werpen van de brug gedurende de nacht voorkom omdat dit erg delicaat is.

 

De 25e september beginnen de werken opnieuw om 06.05 uur. Het weer is beter, het is nog wat fris maar het regent niet meer. Het werpen van de brug gebeurt zonder moeilijkheden.

De brug is er. De laatste werken worden uitgevoerd: het wegnemen van de rollen en het monteren van de oprijplatforms.

Kolonel PIRON is ter plaatse aangekomen om 0800 uur. Ik vertel hem dat de brug voor het voorziene uur zal afgewerkt zijn.

Om 08.15 uur is de brug klaar.

 

Brussels Bridge Cl 40